Konkurranseklatrere

 

Treningsgruppe Konkurranseklatrere

Sted: Tyrili klatring

Tidspunkt: Mandag, Onsdag,Torsdag kl 18:30-kl 20:30

Det er satt noen kriterier som må oppfylles for å kunne delta på treningene:

 • Utøverne uten brattkort MÅ ha med seg egen sikrer på tau øktene

 • Utøverne fra 13 år og oppover skal inneha brattkort

 • Utøvere som ikke kan trene uten oppsyn må stille med egne “Oppsynere”

 • Utøverne må stille med personlig klatreutstyr som sko,sele kalkpose mm.

 • Utøverne må selv sørge for å ha gyldig inngang til Tyrili Klatring

 • Utøverne skal delta på minimum 1 konkurranse på på nasjonalt eller regionalt nivå pr ½ år

 • Utøverne må stille opp ved behov for instruktører ifbm aktiviteter/arrangement klubbene.

 • Utøverne skal inkludere alle og sørge for at alle i treningsgruppa føler seg inkludert og sett.

 • Utøverne har fokus sikkerhet og opptrer forsvarlig på treningene.

 • Utøverne melder ifra hvis de ikke kommer på trening i god tid før treningen starter

 • Utøverne kommer i tide på treningene. Hvis man ikke har mulighet å komme tidsnok skal man si ifra i god tid.

 • Utøvere som deltar i nationale og internationale konkurranser skal gjennomføre REN UTØVER hvert år. https://renutover.no/

 • Det forventes at foreldre til utøverne stiller opp på konkurranser/aktiviteter som klubben arrangeres.

 • Det forventes at foreldre til utøverne er med å ta ansvar for å organisere konkurranser.

 • Det forventes at utøvere og foreldre sier ifra hvis det oppstår situasjoner/hendelser som kan påvirke utøverne negativt.


 

Klubben vil sørge for:

 • Utøverne har kvalifiserte trenere på hver trening. Ved forfall av trenere skal det gis info til utøvere og foreldre i god tid før treningen starter.
 • Ha treningsopplegg tilpasset hver enkelt av utøverne sitt nivå.
 • Trenerne ser alle utøverne og gir konstruktive tilbakemeldinger til hver enkelt utøver.
 • Betale for inngang i Håkonshall når treningene legges til buldreveggen i Håkonshall
 • Økonomisk støtte til de som deltar på nasjonale og internasjonale konkurranser. Refusjonsbeløp fastsettes på årsmøte i klubben.
 • Sørge for så trygge og gode rammer for å forebygge ulykke/skade på treningene.
 • Så langt det lar seg gjøre stille med trener på nasjonale konkurranser.
 • Tilby treninger hver uke utenom ferier/høytider. Antall treninger pr uke fastsettes pr ½ år.

 

På treningene vil utøverne i perioder buldre/klatre/trene på egenhånd uten oppsyn av trenere. 

 

All form for klatring innehar en risiko for skade/ulykke. Pr dags dato finnes det ingen form lisens/forsikringsordning innen klatring. 

Hver utøver/foreldre for utøvere må derfor sørge for at utøverne har nødvendige forsikringer for behandling av skade/ulykke.  

 

Lillehammer klatreklubb har ikke noe ansvar for evt skade/ulykke som skjer på de organiserte treningene.

Last ned infoskriv om konkurranse gruppa her, signer og returner til konkurranse@lillehammerklatreklubb.no

Infoskriv Konkurransegruppa

 

Trenere: Elise Frantzen Olsen og Amalie Løkenhagen

Pris: 1000 kr pr halvår

Vi har et aktivt konkurranse klatre miljø for barn og ungdom i klubben. Har du lyst å være med å konkurrere i klatring ta kontakt med  Steinar Øversveen Svamo tlf 98851096 eller epost til konkurranse@Lillehammerklatreklubb.no

 

Refusjon støtte konkurranseklatrere

Beløp: 1200 kr pr konkurranse på nationalt eller internationalt nivå maks 2000 kr for 1 helg når flere konkurranser arrangeres samme helg (lørdag-søndag)

Send kvittering eller resultatliste til kasserer@lillehammerklatreklubb.no

Samlinger: Klubben dekker samlinger i regi NKF på inntil 2000 kr pr samling. Utøvere kan søke om støtte til andre samlinger ved sende en søknad til styret på lkk@lillehammerklatreklubb.no eller kasserer@lillehammerklatreklubb.no

 

Terminliste Nationale og internationale konkurranser

Terminlister

Østlandscup

www.ostlandscup.no