Ung og Gira/Gira prisen

 

Ung og Gira

Til et ungt medlem som bidrar til klubbens mål om å skape et godt fellesskap, og bidra til miljøet rundt Lillehammer klatreklubb

Gode egenskaper som kan bidra til at medelmmet fortjener prisen:Iver,entusiasme,innsatsvilje og utvikling, inkludering, humør og pågangsmot

 

 

Gira

Medlemmet/medlemmene har over tid bidratt til klubbens mål til å skape ett godt fellesskap.

Gjennom sitt/sine engasjement for klatresporten på Lillehammer og i klubben har medlemmet/medlemmene bidratt til et aktivt og inkluderenede miljø.

Medlemmet/medelmmenes engasjement kommer i utrykk i hvordan vedkommende tilrettelegger for aktivitet, og opptrer med positivitet og åpenhet ovenfor andre medlemmer og utad som en god representant for klubben. Vedkommende er gira på en måte som smitter!

 

 

Ung og Gira 2022

Prisen gikk til Sondre Øversveen Svamo

Juryens begrunnelse:

Vedkommende er alltid blid, sprudlende og utstråler god energi, som smitter over på de rundt seg.

Vedkommende har på kort tid utmerket seg innen klatresporten og i Lillehammer klatremiljø

Klubben har stor tro på at den unge utøveren kommer til å oppnå god progresjon fremover, samt fortsette å spre den gode energien.

Denne unge utøveren har en brennende interesse for sporten og en utrolig evne til å inkludere alle rundt seg.

I tillegg har denne utøveren store mål for seg selv og jager stadig etter å bli bedre.

 

Gira-prisen 2022

Prisen gikk til Line Hauklien og Benjamin Hauklien

Juryens begrunnelse:

Vedkommende som får årets Gira-pris har bidratt svært aktivt på klubbaktiviteter og dugnader i mange år.

Vedkommende har alltid stilt opp ved behov og samtidig tatt på seg ansvar.

Vedkommende er alltid blid og imøtekommende mot alle rundt seg.

Vedkommende har vært en del av konkurransegruppa siden tidenes morgen, og bidratt på de fleste treninger gjennom disse årene.