HMS Mål

  • LKK har mål om et godt klubbmiljø med fokus på glede, utfordring, samhold og sikkerhet for klatrere som er tilknyttet klubben.
  • LKK har mål om å sikre at alle arrangement i regi av klubben gjennomføres med høyest mulig grad av sikkerhet.
  • LKK har mål om å arbeide aktivt for å unngå klatreulykker ved å fremme risikobevissthet, ansvarsbevissthet og kunnskap om sikkerhet hos klatrere som er tilknyttet klubben.
  • LKK har mål om at systemer og løpende risikovurderinger som sikrer at alle installasjoner klubben har ansvar for ettersyn av, og alt utstyr som klubben bruker, gir trygge klatreopplevelser.
  • LKK skal bidra til «sporløs ferdsel» og hensynsfull fremferd ved bruk av klatrefelt og uteområder for å sikre fremtidig tilgang og godt naboforhold.
  • LKK har mål om revitalisering av eksisterende nærområde klatrefelt, som rydding, pussing, rebolting slik at feltene fremstår som attraktive og tryggest mulig.

 

Les mer om HMS arbeidet i Lillehammer klatreklubb her: Lillehammer Klatreklubb - HMS

Vi har utarbeidet følgende risikoanalyser:

 

I tillegg har vi utrabeidet ett infoskriv til de medlemmene som deltar på organisert trening i konkurransegruppa se skrivet her: Infoskriv - Konkurransegruppa

 

Har du spørsmål om klubbens HMS arbeid, send oss gjerne en epost til:LKK@Lillehammerklatreklubb.no